درياچه ایران تاریخ مردان تاریخی ایرانی

درياچه: ایران تاریخ مردان تاریخی ایرانی مردانه ایرانیان اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی پاتک بازارساز به دلالا‌ن ارزی

در آخرین هفته مهرماه، بازارساز ارزی دلالان را غافلگیر کرد. روز سه‌شنبه، صرافی‌های بانکی علی رغم دفعات گذشته دلاری را در بازار عرضه نکردند. در پی این اتفاق، روز

پاتک بازارساز به دلالا‌ن ارزی

پاتک بازارساز به دلالا ن ارزی

عبارات مهم : بازار

در آخرین هفته مهرماه، بازارساز ارزی دلالان را غافلگیر کرد. روز سه شنبه، صرافی های بانکی علی رغم دفعات گذشته دلاری را در بازار عرضه نکردند. در پی این اتفاق، روز چهارشنبه معامله گران غیررسمی تلاش کردند قیمت را دچار هیجان کنند؛ ولی بازارساز با حضور به موقع در برابر زیاد کردن نوسان ایستاد تا یک بار دیگر نوسان گیران را شگفت زده کند. رفتارهای متنوع بازارساز دو خبر مهم جهت متقاضیان واقعی و نوسان گیران داشت: اول آنکه، بازارساز اصراری بر پایین آوردن قیمت ندارد و دوم آنکه در برابر نوسانات هیجانی، با قدرت ایستادگی خواهد کرد

آخرین هفته کامل مهرماه، هفته غافل گیری دلالان از سوی بازارساز بود. سیاست گذار هفته گذشته در دو مقطع رفتارهای متفاوتی را نسبت به سنوات گذشته در بازار انجام داد که جهت دلالان غیرمنتظره بود.

اولین رفتار، مربوط به روز ابتدایی هفته بود که بازارساز مداخله و فشار چندانی جهت پایین بردن دلار به زیر مرز روانی ۴هزار تومان انجام نداد. این در حالی بود که جو روانی کاهشی به اندازه ای در بازار فعال بود که در صورت زیاد کردن عرضه بازارساز، قیمت توان کم کردن به سطح پایین تر را داشت. با این حال، بازارساز تن به این وسوسه نداد؛ چراکه می توانست زمینه را جهت زیاد کردن دامنه نوسانات از سوی دلالان فراهم کند.

پاتک بازارساز به دلالا‌ن ارزی

حتی در بازار عنوان می شد که عده ای از دلالان در معاملات فردایی تلاش می کردند با عرضه ارز قیمت را وارد کانال پایین تر کنند تا با زیاد کردن خریدها در سطوح پایین تر قیمت ها را دچار نوسان کنند. با این حال، بازارساز تن به استراتژی دلالان نداد و مطابق سنوات گذشته عمل نکرد که با فشار عرضه زمینه افت کانالی قیمت را فراهم کند. امری که معمولا با نوسان گیری دلالان دنبال می شد. نتیجه تاکتیک تازه سیاست گذار کم کردن دامنه نوسان طی روزهای بعد بود.

دومین رفتاری که شگفتی بیشتری را در بازار میان دلالان رقم زد، مربوط به روز سه شنبه بود. در چهارمین روز هفته، بازارساز دلاری را به بازار تزریق نکرد؛ حال آنکه بسیاری از معامله گران غیررسمی نقدی و فردایی جهت تسویه معاملات خود روی این عرضه حساب کرده بودند. این اتفاق در شرایطی صورت گرفت که بازارساز به طور معمول در همه روزها مقداری ارز از کانال صرافی های بانکی به بازار عرضه می کرد.به این ترتیب، در هفته ای که سیاست گذار سیاست های متنوع تری را نسبت به گذشته در بازار در پیش گرفت، روند قیمت دلار نیز عوض کردن کرد.

در آخرین هفته مهرماه، بازارساز ارزی دلالان را غافلگیر کرد. روز سه‌شنبه، صرافی‌های بانکی علی رغم دفعات گذشته دلاری را در بازار عرضه نکردند. در پی این اتفاق، روز

شاخص بازار ارز که ۲ هفته پیش زیاد کردن ۱/ ۲ درصدی را به ثبت رسانده و با قیمت ۴هزار و ۳۵ تومان به کار خود آخر داده بود، در انتهای هفته جاری در محدوده ۴ هزار و ۲۰ تومان قرار گرفت. روز پنج شنبه، شاخص بازار ارز ۳ تومان از ارزش خود را از دست داد و به بهای ۴ هزار و ۲۰ تومان رسید. این قیمت نشان دهنده افت ۴ دهم درصدی دلار در هفته گذشته بود. سکه تمام بهار آزادی نیز که ۲ هفته پیش ۵ درصد زیاد کردن قیمت را به ثبت رسانده بود، هفته گذشته زیاد روند کاهشی به خود گرفت. سکه با وجود آنکه روز پنج شنبه ۲ هزار تومان زیاد کردن را به ثبت رساند و به بهای یک میلیون و ۳۱۰ هزار تومان رسید، در مجموع ۶ دهم درصد از ارزش خود را طی آخرین هفته کامل مهرماه از دست داد.

تمرین سیاست گذار

سیاست گذار هفته گذشته تمرینی را شروع کرد که دو خبر به دنبال خود داشت: یکی جهت نوسان گیران ارزی و دیگری جهت فعالان اقتصادی. خبر سیاست گذار به فعالان اقتصادی زیاد مبتنی بر آن بود که تمام تلاش خود را جهت مدیریت نوسان و آینده نگری پذیری کردن روند بازار صورت خواهد داد. در این مسیر، بازارساز روز شنبه عرضه ارز را شدت نداد تا قیمت به زیر مرز ۴ هزار تومانی کم کردن کند، عاملی که از یکسو موجب زیاد کردن دامنه نوسان می شد و از سوی دیگر، تحرکات نوسان گیران جهت کف گیری در سطوح پایین تر را زیاد کردن می داد. بازارساز با این رفتار، دو پیغام به متقاضیان واقعی دلار داد: نخستین خبر آن بود که اولویت جهت بازارساز مدیریت نوسانات است نه کنترل قیمت.

پاتک بازارساز به دلالا‌ن ارزی

دومین خبر آن بود که بازارساز اصراری جهت پایین بردن دلار به زیر مرز ۴ هزار تومان ندارد. در واقع بازارساز قصد ندارد با قیمت بازی کند و تنها تلاش دارد که نوسانات را مدیریت کند.بازارساز روز سه شنبه نیز دلاری را به بازار عرضه نکرد تا پیغام دیگری نیز به نوسان گیران و فعالان اقتصادی مخابره شود. به طور تلویحی می توان این واکنش‌ها را چنین تفسیر کرد که بازارساز از واکنش‌ها کلیشه ای مبتنی بر مداخله صرف فاصله گرفت؛ با توجه به این اتفاق می توان گفت که بازارساز از این بعد ممکن است متناسب با شرایط، تاکتیک های متفاوت را اتخاذ کند: یک روز عرضه ارز را زیاد کردن دهد و روزی حتی هیچ دلاری را به فروش نرساند. خبر دوم واکنش‌ها روز سه شنبه آن بود که بازارساز قصد ندارد به آسانی منابع ارزی خود را در زمانی که به آن نیازی نیست در بازار هزینه کند.

اثرات تنوع تاکتیک های ارزی

تنوع تاکتیک های بازارساز در برخورد با بازار خبر ها و اثرات زیادی بر نوسان گیران ارزی داشت. نخستین خبر آن بود که نوسان گیران از این بعد تنها با واکنش‌ها کلیشه ای عرضه ارز مواجه نخواهند بود و نمی توانند هر لحظه انتظارات خود را بر مبنای این اتفاق تنظیم کنند. به گفته فعالان، واکنش‌ها غیرقابل آینده نگری بازارساز در روز سه شنبه بعضی از معامله گران امروزی را دچار ضرر کرد. در کنار این، خبر دوم بازارساز به دلالان آن بود که در برابر زیاد کردن نوسان به شدت ایستادگی خواهد کرد. به عنوان مثال، بعد از آنکه بازارساز ارزی را به بازار عرضه نکرد، در ابتدای روز چهارشنبه معامله گران فردایی تلاش کردند با جوسازی اطراف این اتفاق و زیاد کردن خریدهای خود قیمت را دچار نوسان کنند.

در آخرین هفته مهرماه، بازارساز ارزی دلالان را غافلگیر کرد. روز سه‌شنبه، صرافی‌های بانکی علی رغم دفعات گذشته دلاری را در بازار عرضه نکردند. در پی این اتفاق، روز

در این شرایط، ظهر روز چهارشنبه حتی این دسته قیمت را در معاملات فردایی تا قیمت ۴ هزار و ۴۰ تومان نیز اوج بردند، ولی به یکباره از حدود ساعت یک بعدازظهر بازارساز وارد بازار شد و با عرضه ارز زمینه کم کردن ارتفاع نوسان را فراهم آورد. به این ترتیب، سیاست گذار که روز سه شنبه، ارزی را به بازار عرضه نکرده بود، روز چهارشنبه با قدرت در برابر زیاد کردن نوسان ایستاد. در واقع می توان گفت بازارساز درصدی از نوسان روزانه را پذیرفته هست، ولی با خروج از آن میزان با قدرت وارد بازار می شود.

غیرقابل آینده نگری جهت دلالان

پاتک بازارساز به دلالا‌ن ارزی

یکی از بااهمیت ترین اثراتی که عوض کردن واکنش‌ها بازارساز داشت، غیر قابل آینده نگری شدن تاکتیک او جهت دلالان بود. در گذشته به واسطه آنکه رفتارهای بازارساز زیاد تکراری و غیر قابل انعطاف بود، موجب می شد که تاکتیک های سیاست گذار جهت بازار قابل حدس زدن باشد. واکنش‌ها قابل آینده نگری بازارساز موجب می شد که دلالان به آسانی خود را با احتمالات آینده تطبیق دهند و بعضا با سودجویی از آن نوسان گیری کنند. این در حالی است که تنوع رفتاری فعلی می تواند، هجوم رفتارهای هیجانی نوسان گیران را کم کردن دهد. در شرایطی که بازارساز رویکردهای متفاوتی را در بازار استفاده می کند، یکی دیگر از تاکتیک های جدیدی که می تواند در روزهای آینده نیز در بازار مورد استفاده قرار گیرد، حضور در معاملات فردایی به جای معاملات نقدی است.

در شرایط فعلی، تحرکات معامله گران فردایی یکی از متغیرهایی است که در دامن زدن به نوسان و هیجان بازار می تواند نقش مهمی را ایفا کند. در روزهای گذشته نیز به طور مداوم قیمت دلار در معاملات فردایی بالاتر از بهای آن در معاملات نقدی بوده هست. با این وجود، روز جمعه قیمت در معاملات پشت خطی در حال پایین آمدن بود. بعضی از معامله گران اعتقاد داشتند، در روزهای انتهایی ماه میل به معامله گران جهت تبدیل دلار به ریال زیاد کردن پیدا می کند. نتیجه این تنوع سازی و تغییرهای رفتاری می تواند منجر به آینده نگری پذیری بازار جهت فعالان واقعی اقتصاد و غیر قابل آینده نگری شدن واکنش‌ها بازارساز جهت نوسان گیران ارزی باشد. البته این عوض کردن تاکتیک ها در ابتدای راه خود واقع شده است است و چگونگی مدیریت و اجرای آن نقش مهمی در نتیجه های احتمالی خواهد داشت.

اخباراقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: بازار | سیاست | نوسان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

پاتک بازارساز به دلالا‌ن ارزی

پاتک بازارساز به دلالا‌ن ارزی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs