درياچه ایران تاریخ مردان تاریخی ایرانی

درياچه: ایران تاریخ مردان تاریخی ایرانی مردانه ایرانیان اخبار اجتماعی

گت بلاگز اخبار بین الملل احداث دیوار مرزی بین ترکیه و سوریه (عکس)

ترکیه دیوار سه متری در روستای سلف کفرلوسیین در شمال مرز عبوری باب الحاء با سوریه احداث میکند تا جهت حمله نظامی آماده شود.

احداث دیوار مرزی بین ترکیه و سوریه (عکس)

احداث دیوار مرزی بین ترکیه و سوریه (عکس)

عبارات مهم : ترکیه

ترکیه دیوار سه متری در روستای سلف کفرلوسیین در شمال مرز عبوری باب الحاء با سوریه احداث میکند تا جهت حمله نظامی آماده شود.

احداث دیوار مرزی بین ترکیه و سوریه (عکس)

ترکیه دیوار سه متری در روستای سلف کفرلوسیین در شمال مرز عبوری باب الحاء با سوریه احداث میکند تا جهت حمله نظامی آماده شود.

واژه های کلیدی: ترکیه | دیوار | سوریه | حمله نظامی | اخبار بین الملل

احداث دیوار مرزی بین ترکیه و سوریه (عکس)

احداث دیوار مرزی بین ترکیه و سوریه (عکس)

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs