درياچه ایران تاریخ مردان تاریخی ایرانی

درياچه: ایران تاریخ مردان تاریخی ایرانی مردانه ایرانیان اخبار اجتماعی

زیست‌چاپ مایع بافت‌ها در مقیاس‌های گوناگون

پژوهشگران انگلیسی و سنگاپوری روشی جهت چاپ 3‌بعدی ساختارهای زیستی اختراع کرده‌اند. زیست چاپ مایع بافت ها در مقیاس های گوناگون عبارات مهم..

ادامه مطلب